สามารถดาวน์โหลด 

ได้ที่

รายชื่อมาตรฐานจากระบบ TAS2GO  สำหรับผู้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์

-เชื่อมโยงกับไฟล์มาตรฐานจาก www.tas2go.acfs.go.th 
-เพิ่มข้อมูล ชื่อย่อของมาตรฐาน และ scope ของหน่วยรับรอง
-เชื่อมโยงข้อมูล ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ด้วย API 
-อัพเดทเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563