สามารถดาวน์โหลด 

ได้ที่

รายชื่อมาตรฐานจากระบบ TAS2GO  สำหรับผู้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์

-เชื่อมโยงกับไฟล์มาตรฐานจาก www.tas2go.acfs.go.th 
-ปรับปรุงให้สามารถแยกประเภทขอบข่ายของหน่วยรับรองได้
-ปรับปรุงชื่อย่อของมาตรฐาน
-อ่านรหัสได้อัตโนมัติ
-อัพเดททุกวันเวลา 01:00 AM