หมายเหตุ : มาตรฐานที่มีค่าว่างคือ ใบอนุญาตที่ inactive