สืบเนื่องจากมีหน่วยงานรับรองภาครัฐหลายแห่งได้กำหนดรหัส Q ให้กับผู้ประกอบการโดยยังไม่ได้ใช้งานผ่านระบบรวบรวมใบรับรองมาตรฐานกลาง (https://thaitraces.acfs.go.th)
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นรหัส Q ที่ครอบคลุม จึงได้รวบรวมข้อมูลในระบบ google sheet และเผยแพร่รายการรหัส Q ทั้งหมดเท่าที่สืบค้นจากเว็บไซต์หน่วยรับรองภาครัฐต่างๆ

หมายเหตุ  สืบค้นผู้ได้รับรหัส Q จาก GAP ได้ทางเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร 

รหัสอื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ข้างต้น ตรวจสอบได้ที่นี่ (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ กันยายน 2562)