(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22 เมษายน 2563) 

กราฟต่อไปนี้แสดงรายการใบรับรองมาตรฐาน ที่ยังไม่หมดอายุ

สามารถสืบค้นรหัส Q ได้โดยพิมพ์เลขรหัสตรงนี้ -ไม่สามารถค้นด้วยโทรศัพท์มือถือได้เนื่องจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ